خدمات

همراهان

ساعت می‌تونه زمان رو تا ثانیه و حتی نانوثانیه اندازه‌گیری کنه. درظاهر هم فقط یه عقربه می‌دوئه و بقیۀ عقربه‌ها دنبالشن. اما داستان چیز دیگه‌ایه؛ باید به پشت صفحۀ ساعت بریم، جایی که چرخ‌دنده‌ها و فنرهای مکانیکی با ظرافت و دقت خاصی باهمدیگه مشغول انجام حرکت‌های جادویی هستن تا بتونن مداوم و بی‌وقفه زمان دقیق رو نشون بدن.

همراهان منم همون چرخ‌دنده‌های دقیق و فنرهای مکانیکی انعطاف‌پذیری هستن که با حضور به‌موقع‌ خودشون در زمان و جای درست، کاری می‌کنن تا باهمدیگه بتونیم درهای جدیدی رو باز کنیم.

تومان